top of page
Köpvillkor, användande, integritet, sekretess-och personuppgiftspolicy för Ladylegend Media AB

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Köpvillkor och ångerätt.

2. Användning-och sekretessvillkor.

3. Personuppgifter vi samlar in.

4. Hur vi använder personuppgifter.

5. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter.

6. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter. 

7. Dina individuella rättigheter.

8. Med vilken laglig grund vi behandlar dina uppgifter.

9. Säkerhet för dina personuppgifter.

10. Var vi sparar och behandlar personuppgifter.

11. Vårt bevarande av personuppgifter.

12. Ändringar i denna personuppgiftspolicy.

13. Kontakta oss.

14. Ändringshistorik.

 

1. Köpvillkor och ångerätt.

1.2. 14 dagars ångerrätt vid köp eller gratis provperiod av e-produkter. För alla e-tjänster som webbinarier, e-kursplattformar och e-produkter gäller en 14 dagars ångerrätt och nöjdhetsgaranti. När 14 dagars ångerrätt eller 14 dagars provperiod passerat kan inte kunden få sina pengar tillbaka och sedvanlig köppraxis till företag gäller. Vid utebliven betalning stoppas access till e-produkten/e-tjänsten. Detaljer om betalning-och köpvillkor, bindningstid, beteende, integritet-och sekretessvillkor hittas individellt i checkboxen, som måste godkännas på respektive tjänst/produkt egen köpssida för att få tillgång till tjänst/produkten.

1.3. Ingen återbetalning eller ångerrätt vid konsulttjänster och utbildningsprogram för företag/egna företagare, innehållande personlig kursledare/expertkonsult (exempelvis "Digiprenörsprogrammet"). Personling konsultation och större utbildningsprogram med 1-3 personliga kursledare och/eller expertkonsult. För alla konsultation-och utbildningsprogram (exempelvis Digiprenörsprogrammet) med tillgång till en personlig coach, konsult och/eller expert, gäller kvalificeringsintervju och testperiod, behövs startavgiften vara betald och ett godkännade, samt handlingsplan från klientens personliga konsult/coach/mentor vara genomförd och godkänd. Efter det kan klienten välja att engångsbetala eller delbetala för att få ett större utbildningsprogram med en personlig kursledare/expertkonsult. Då detta är ett större personlig commitment för både klienten och konsulten finns ingen ångerrätt och klienten är ensam ansvarig för att genomföra och dyka upp på gruppcoachingarna/worskhops/möten som sker online. Om något delmoment uteblir eller försenas pga av exempelvis sjukdom eller vabb, ska konsulten erbjuda delmomentet till klienten/programdeltgare inom 45 dagar. Om efterfrågan på personlig rådgivning minskas och färre än två programdeltagare närvarar, så minskas tiden och/eller antalet rådgivningstillfällen. Om efterfrågan på personlig rådgivning ökas med över två programdeltagare, sätts kontinuerliga rådgivningstillfällen in, som programdeltagare och konsult kommer överens om, då programdeltagarna behöver få tid att felsöka, finslipa och fixa sina system, sälj, synlighets-och digitaliseringsrutiner mellan varje rådgivningstillfälle, för att kunna gå vidare till nästa moment i utbildningsprogrammet. Expertkonsulten/kursledaren kvalificerar varje deltagares produktion och marknadsresultat, innan deltagaren kan gå vidare och producera de e-produkter och businesssystem, som finns i modul 2, 3, 4 och 5 (då alla deltagare måste ha genomfört och blivit godkända från modul 1). Väljer deltagaren att själv gå vidare och producera det som framkommer att de ska producera i modul 2, 3, 4 och 5 utan kursledarens godkännande, är det ett egetval. För att få expertkonsultens/kursledarens godkännande att gå vidare och genomföra modul 2, 3, 4 och 5 behövs 1) genomförande och produktion av alla delar i den föregående modulen och 2) marknadsundersökning att alla delar som deltagaren byggt och testat på marknaden (exempelvis sitt nätverk, målgrupp, sociala medier, följare m.m.) visat ett positivt resultat i form av merförsäljning, mer synlighet och engagemang och mer trafik till deras business och/eller marknadsföringskanaler. Detaljerade sekretess-och köpvillkor hittas på respektive rådgivningtjänst eller utbildningsprogrammets betalningssidor, som måste godkännas innan leverens av personlig konsultation sker. 
 

2. Användning-och sekretessvillkor.

2.1. I samtliga Ladylegend Media AB´s tjänster  gäller även strikt integritet-och sekretessvillkor som innebär att kunden/klienten inte får dela Ladylegend Media AB's och andras deltagares/klienters företagsinformation, känslig information, metoder och mallar utan att först be om tillåtelse. Deltagarens loginuppgifter får heller inte delas till tredje part än deltagarens personuppgifter som står på köpkvittot/fakturan. 

2.2. Sekretess och användarvillkor. Deltagen/kunden har accepterat och godkänt villkoret på produktens/tjänstens köpsida och bryts sekretessen i punkt 2.1. kan deltagaren komma att bli skyldig Ladylegend Media AB eller den deltagare som det berör ett prisbasbelopp. När deltagaren köper, deltar och/eller använder någon av Ladylegend Media AB's produkter och tjänster, så godkänner deltagaren att Ladylegend Media AB får filma, fota och i text och bild berätta om deltagarens resultat, genomförande och utmaningar, samt framgångar i deras marknadsföringskanaler med syftet att sprida deltagarens business, koncept, personliga varumärke och Ladylegend Medias AB´s produkter-och tjänster i Sverige och utomlands. 

2.3. Beetende. Deltagen/kunden har accepterat och godkänt villkoret på produktens/tjänstens köpsida och att behandla alla deltagare med vänlighet och respekt och kan tas ut ur medlemsportal, produkter, tjänster och/eller utbildningsprogram med omedelbar verkan om kränkning, förtal och falsk ryktesspridning uppstår mot annan deltagre eller kursledare/konsult/anställd i Ladylegend Meda AB, utan återbetalning. 

2.4. Resultat. Deltagen/kunden har accepterat och godkänt villkoret på produktens/tjänstens köpsida och förstår att hen är 100% ansvarig för sina resultat, produktion och implementering av Ladylegend Media AB's strategier, mallar och metoder. 

 

3. Personuppgifter vi samlar in.

I den här policyn förklarar vi hur vi behandlar dina personuppgifter i samband med att du använder våra tjänster.

Vi använder information som vi samlar in om dig för tre huvudsakliga skäl:

 • För att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive att förbättra och anpassa) våra tjänster.

 • För att tillhandahålla rekommendationer i av våra tjänster och anpassa tjänsterna för dig.

 • För att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig.
  Av dessa skäl kombinerar vi de uppgifter som vi samlar in om dig för att ge dig en smidigare, mer konsekvent och personligt anpassad upplevelse. För att förbättra skyddet för din integritet har vi vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data.
  3.1. En personuppgift är all information som kan kopplas till dig som person, både direkt och indirekt genom andra uppgifter.
  3.2. Vissa personuppgifter tillhandahåller du direkt, exempelvis när du skapar och administrerar ditt användarkonto hos oss eller kontaktar oss för support. Vi samlar även in personuppgifter indirekt genom att registrera hur du använder våra tjänster. De personuppgifter som vi behandlar om dig är:

 • Kontaktuppgifter. Vi samlar in ditt namn, telefonnummer och e-postadress när du skapar ett konto och din e-postadress om du önskar prenumerera på vårt nyhetsbrev.

 • Autentiseringsuppgifter. Vi samlar in det lösenord som används för din åtkomst av tjänsten.

 • Betalningsdata. Våra samarbetspartner för betallösningar samlar in nödvändiga uppgifter för att kunna behandla och genomföra din betalning i samband med köp. Om det är vi som fakturerar behövs även företagsnamn, adress och organisationsnummer. Våra samarbetspartner för betallösningar är personuppgiftsansvariga för den behandling som sker i deras betallösning och för den behandlingen gäller därför deras respektive egna personuppgiftsvillkor.

 • Enhets- och användningsdata. Vi samlar in uppgifter via cookies. Generellt kan sägas att det är information om hur din enhet interagerat med våra tjänster.

 • Support, feedback m.m. Vi samlar också in information som du tillhandahåller oss och innehållet i meddelanden som du skickar till oss, såsom feedback och recensioner du skriver, eller frågor och information du lämnar i kundtjänstärenden.

 • Foto och videofilmning. Vi fotar och videofilmar våra event och använder dem i samtliga marknadsföringskanaler.
  3.3. För att du ska kunna ingå avtal med oss och för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig, är det en förutsättning att vi behandlar uppgifterna som nämns ovan
  .

 

4. Hur vi använder personuppgifter.

4.1. Vi använder information som vi samlar in om dig för tre huvudsakliga ändamål:

 • För att bedriva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive att förbättra och anpassa) våra tjänster.

 • För att tillhandahålla rekommendationer i av våra tjänster och anpassa tjänsterna för dig.

 • För att skicka kommunikation och marknadsföring, inklusive kampanjer, till dig. 

4.2. Tillhandahålla, förbättra och anpassa Tjänsten. Detta innefattar att:
• Tillhandahålla Tjänsten. Vi använder uppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, skicka nyhetsbrev, för att visa personaliserat innehåll och tillhandahålla kundsupport. Vi använder samarbetspartners som tillhandahåller betallösningar. Eftersom själva betaltransaktionen sker hos dem så erhåller inte vi ditt fullständiga kreditkortsnummer men får del av sådan information som är nödvändig för att (i) kunna verifiera ditt abonnemang och (ii) för att kunna kommunicera med dig kring ditt köp. Utöver detta är vi skyldiga enligt bokföringslagen att spara viss transaktionsdata.
• Förbättra och utveckla våra tjänster. Vi kommer att underhålla, testa, förbättra och utveckla våra tjänster med hjälp av statistik om hur tjänsten används. För detta syfte använder vi till exempel felrapporter för att förbättra säkerhetsfunktioner, användarbeteende och sökfrågor för att förbättra relevansen av sökresultat, samt användningsdata för att avgöra vilka nya funktioner som ska prioriteras.
• Analys/affärsutveckling. Vi använder uppgifter för att ta fram aggregerade analyser som gör det möjligt för oss att driva och skydda vår verksamhet samt att ta välgrundade beslut. Analysfunktionen kan användas för analys av kundinsikt, produktutveckling, personalisering, trender, statistik, m.m. vilket hjälper oss i vårt arbete med att utveckla våra tjänster. Huvudsakligen används aggregerad och/eller anonym data i samband med denna typ av analys.
• Kundsupport. Ge support- och stödtjänster till dig så att du kan utnyttja våra tjänster. • Säkerhet. Vi använder uppgifter för att skydda din och våra tjänsters säkerhet, för att upptäcka och förhindra bedrägeri, säkerhetsincidenter och för att lösa ev. tvister, samt fullgöra våra rättsliga skyldigheter och avtal.
4.3. Personliga rekommendationer och anpassning av våra tjänster för dig. För att ge dig en anpassad användarupplevelse av våra tjänster rekommenderar vi innehåll till dig i tjänsten. Rekommendationerna baseras bl.a. på vad du tidigare har tagit del av för innehåll. Rekommendationer kan även ges utifrån den målgruppen/det segment du tillhör. Med målgrupp/segment avses en grupp användare som har liknande egenskaper som du har, t.ex. tillhör samma åldersintervall, har samma kön, delar lika intressen (dvs. tar del av liknande innehåll i tjänsten). För att få ditt segment använder vi data inhämtad från våra egna tjänster (konsumtions- och surfhistorik).
4.4. Skicka kommunikation och marknadsföring. Vi använder dina uppgifter för att administrera vår kundrelation och kommunicera med dig (t.ex. via telefon, e-post och FB Messenger) exempelvis för att meddela dig angående ändrade avtalsvillkor, när säkerhetsuppdateringar finns tillgängliga, informera dig om att du måste vidta en åtgärd för att hålla ditt konto aktivt, eller berätta om ett erbjudande som kan vara av intresse för dig. Vi använder även dina uppgifter för att skicka marknadsföring till dig. För att skicka så relevant marknadsföring som möjligt till dig använder vi samma data för att anpassa vår marknadsföring som vi gör när vi ger dig personliga rekommendationer och anpassar tjänsten (se ovan, punkten 2.3 ”Personliga rekommendationer och anpassning av våra tjänster för dig)”. När vi skickar marknadsföring till dig via e-post kan du alltid välja att inte längre ta emot sådan marknadsföring via en länk i varje utskick.
4.5. Intressebaserad reklam/marknadsföring. Vi använder data du anger i samband med att du registrerar ditt användarkonto och data om hur du använder våra tjänster för att ge dig relevant marknadsföring och visa reklam som du kan ha intresse av i samband med att du använder tjänsten eller besöker vår webbsida. Uppgifterna analyseras och grupperas med stöd av vår analysfunktion som möjliggör att vi kan rikta intressebaserad reklam till våra användare som besöker vår webbsida. När du besöker vår webbsida, kommer några av de cookies vi placerar på din dator vara annonseringscookies, så att vi kan förstå vilka typer av sidor som du är intresserad av. Vi kan därefter visa rekommendationer eller annonser på din webbläsare som baseras på dessa uppfattade intressen. Till exempel om du visat ett särskilt intresse för en viss typ av program, kan du komma att få reklam för sådana tjänster som associeras till ett sådant program.
4.6. Beteendestyrd retargeting är en annan form av intressebaserad reklam som möjliggör för oss och våra annonsörer att visa reklam för dig baserad på dina läs- och klickmönster på en webbsida utanför vår webbsida. Till exempel, om du har besökt en webbsida för en modebutik, kan du komma att se annonser från samma butik som visar erbjudanden eller de produkter som du har tittat på.
4.7. Cookies. Om du väljer att stänga av cookies i din webbläsare kommer du inte få intressebaserad reklam men det betyder inte att du inte längre kommer att få se reklam på vår webbsida, utan att den reklam som visas kommer inte att vara anpassad för dig och kan därför upplevas som mindre relevant. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse. Se mer under avsnittet ”Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter” nedan. Det är viktigt att komma ihåg att inga av de tekniker vi använder för intressebaserad marknadsföring samlar information om ditt namn, adress, e-postadress eller telefonnummer.
4.8. Övriga ändamål. Om vi avser att använda dina personuppgifter för ett annat syfte än de som beskrivs i den här policyn, kommer du att bli informerad om sådan användning innan, eller i samband med att personuppgifterna samlas in och vi kommer att be om ditt samtycke där det krävs.

5. Anledningar till att vi delar dina personuppgifter.

5.1. Vi är restriktiva med att dela dina personuppgifter med andra. I samband med att vi tillhandahåller våra tjänster till dig kan det dock vara nödvändigt för oss att dela din information med andra så att vi kan leverera våra tjänster till dig. De bolag som vi lämnar dina uppgifter till får enbart behandla dem i enlighet med våra instruktioner och genom avtal säkerställer vi en hög skyddsnivå för dina personuppgifter.
5.2. Vi delar även dina uppgifter med bolag som tillhandahåller tjänster till oss (t.ex. leverantörer av IT-tjänster, IT-system, m.m.) för det fall de behöver tillgång till personuppgifterna för att tillhandahålla sina tjänster till oss. Vi kan också lämna ut personuppgifter i händelse av en affär (exempelvis vid sammanslagning av vårt bolag med annat bolag eller vid försäljning av våra tillgångar) eller till t.ex. myndigheter, om det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

6. Hur du kommer åt och kontrollerar dina personuppgifter. 

6.1. Du kan närsomhelst be att få ett utdrag om de uppgifter vi har om dig. Se våra kontaktuppgifter i ”Kontakta oss” nedan.
6.2. Om du inte längre vill ta emot nyhetsbrev och/eller direktmarknadsföring via e-post eller SMS kan du använda avregistreringslänken som finns med i varje utskick.
6.3. Som vi nämnde ovan samlar vi även in uppgifter om dig via cookies. Om du väljer att stänga av cookies kan detta även få andra konsekvenser, t.ex. för din användarupplevelse.

7. Dina individuella rättigheter.

7.1. Du har följande rättigheter i samband med att vi behandlar dina personuppgifter:

• Rätt till tillgång (registerutdrag). Du har rätt att få bekräftelse på huruvida vi behandlar dina personuppgifter, en kopia på dessa uppgifter och information om vår behandling.

• Rätt till rättelse. Du har rätt att få felaktiga uppgifter rättade.

• Rätt till radering. Du har rätt att under vissa omständigheter få uppgifter borttagna.

• Rätt till begränsad behandling. Du har rätt att under vissa omständigheter kräva att vår behandling begränsas, exempelvis om du motsätter dig uppgifters riktighet.

• Rätt till dataportabilitet. Du har i vissa fall ska ha rätt att begära att dina personuppgifter flyttas för att använda dem hos en annan personuppgiftsansvarig. (Detta gäller dock bara för behandling som utförs med stöd av samtycke eller som utförs för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig och enbart sådana uppgifter du själv har tillhandahållit oss)

• Rätt att invända. Du har rätt att invända mot behandlingen av personuppgifterna under vissa omständigheter.

• Rätt att återkalla. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke (i den mån behandlingen baseras på ditt samtycke), notera att ett återkallande däremot inte påverkar lagligheten av behandlingen som skett med stöd av samtycke, innan samtycket återkallades.

• Rätt till klagomål. Du har rätt att inge klagomål till tillsynsmyndighet om du anser att vi inte behandlar dina personuppgifter enligt lag (i Sverige är Datainspektionen ansvarig tillsynsmyndighet).

7.2. Vissa av rättigheterna gäller enbart i vissa situationer. För det fall du skulle vilja utöva någon av rättigheterna är du välkommen att kontakta oss direkt via uppgifterna nedan i avsnittet ”Kontakta oss”

8. Med vilken laglig grund vi behandlar dina uppgifter.

8.1. Som framgår ovan (”Hur vi använder personuppgifter” samt ”Anledningar till att vi delar dina personuppgifter”) behandlar vi dina uppgifter för flera olika syften.
8.2. Den behandling vi utför, t.ex. när vi behandlar dina kontaktuppgifter och information om innehåll som du har konsumerat, är nödvändig för att vi ska kunna administrera och tillhandahålla våra tjänster till dig i enlighet med våra användarvillkor.
8.3. Viss behandling, t.ex. för marknadsföringsändamål eller för statistiska ändamål, gör vi det med stöd av att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina uppgifter.
8.4. Om vi skulle vilja utföra någon behandling som kräver ditt samtycke kommer vi att inhämta det separat innan behandlingen påbörjas.

 

9. Säkerhet för dina personuppgifter.

9.1. Vi använder en rad säkerhetstekniker och säkerhetsmetoder för att skydda dina personuppgifter från oönskad åtkomst, användning och utlämnande. Exempelvis lagras dina personuppgifter i datorsystem som har begränsad åtkomst. Vid överföring av mycket känsliga data via Internet, skyddar vi dessa uppgifter med kryptering eller motsvarande tekniker.

 

10. Var vi sparar och behandlar personuppgifter.

10.1. Personuppgifter som samlas in av oss kan lagras och behandlas huvudsakligen i där Ladylegend Media AB eller inhyrda konsulter har sin verksamhet eller i andra länder där vi, våra samarbetspartners, våra leverantörer, eller dotterbolag är verksamma. Lagringsplatserna väljs med avsikt att fungera effektivt, att förbättra prestanda och skapa redundans i syfte att skydda data om strömavbrott eller andra problem skulle inträffa. Vi vidtar åtgärder för att säkerställa att uppgifter som vi samlar in enligt denna personuppgiftspolicy behandlas enligt bestämmelserna i denna policy och enligt tillämplig lagstiftning där uppgifterna finns.
10.2. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU/EES, vilket kan ske, har laglig grund säkrats, exempelvis genom avtal innehållandes de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU- kommissionens webbplats. Vi kommer även se till att de som mottar uppgifterna håller en hög säkerhetsnivå för uppgifterna.

 

11. Vårt bevarande av personuppgifter.

11.1. Vi bevarar dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för att tillhandahålla våra tjänster eller för andra nödvändiga syften, som att efterleva våra juridiska skyldigheter (t.ex. enligt bokföringslagen), lösa tvister och fullgöra våra avtal. Eftersom de här behoven kan variera för olika typer av data och för olika sammanhang, kan faktiska bevarandeperioder variera. För att avgöra när uppgifter ska raderas är det framförallt syftet som avgör.
11.2. Även om bevarandeperiod varierar, sparar vi i regel dina användarkontouppgifter så länge som du är en registrerad användare av våra tjänster, och upp till ett (1) år därefter (för marknadsföringsändamål). Detta gör att vi enbart använder relevant information och ger oss möjlighet att ge dig aktuell information och en i tiden anpassad användarupplevelse.

 

12. Ändringar i denna personuppgiftspolicy

12.1. Vi kommer att uppdatera vår personuppgiftspolicy när det behövs t.ex. för att återspegla kundfeedback och ändringar i våra tjänster. När en policy uppdateras ändras datumet för senaste uppdatering längst upp i policyn och ändringarna beskrivs nederst på sidan under ”Ändringshistorik”, varpå ändringarna träder i kraft.
12.2. Om det sker större ändringar i policyn eller i hur vi behandlar dina personuppgifter, meddelas du via notis i tjänsten, anslag på webbsidan eller via e-post innan ändringarna träder i kraft där det krävs enligt lag. Läs gärna denna policy regelbundet så håller du dig informerad om hur vi skyddar dina personuppgifter och din integritet.

 

13. Kontakta oss.

Om inget annat anges är Ladylegend Media AB (org. nr. 559001-4519) personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in via våra tjänster och således omfattas av denna personuppgiftspolicy. Det innebär att vi ansvarar för de personuppgifter vi har om dig och hur vi behandlar dem. Om du har några frågor om hur dina personuppgifter behandlas, eller vill framföra ett klagomål går det bra att kontakta oss via kontaktformuläret nedan.

 

14. Ändringshistorik.

Inga ändringar finns noterade.

5_edited.jpg

 FYLL I KONTAKTFORMULÄRET 

Hjälp oss att förstå vad ditt ärende gäller genom att klicka för minst EN checkbox nedan

Tack för att du kontaktar oss!

bottom of page